توصیه پیامبر(ص) به دوستی با امام حسین(ع)

img/daneshnameh_up/e/e6/h4.jpg
یعلی بن مره نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:«حسین از من است و من از حسین‌ام. کسی که حسین را دوست بدارد خدا را دوست داشته است.»

ابی هریره نیز از پیامبر نقل می‌کند که چنین دعا می‌فرمود:«خدایا من حسین را دوست دارم. تو نیز او را و دوستان او را دوست بدار.» و این دعا را سه مرتبه تکرار می‌نمود.
و نیز می‌فرمود:«هر کس حسن و حسین را دوست بدارد، مرا دوست داشته و هر کسی با آنان دشمنی کند، با من دشمنی کرده است.»

براء بن عازب می‌گفت:
پیامبر خدا را دیدم که حسین علیه السلام را در آغوش گرفته بود و می‌فرمود:« خدایا من حسین را دوست دارم. تو نیز او را دوست بدار! »

منابع:
بحار الانوار، ج 43، ص 264، حدیث 17- امالی شیخ مفید.
بحار الانوار، ج 43، ص 264، حدیث 16- امالی مفید.
بحار الانوار، ج 43، ص 315، حدیث 73- فردوس الاخبار دیلمی.
بحار الانوار، ج 43، ص 271، حدیث 35- کامل الزیاره.

/ 0 نظر / 8 بازدید