تدبر در سیره اهلبیت(علیهم السلام)

تدبر در سیرۀ اهل‌البیت علیهم‌السلام
تدبر در سیرۀ اهل البیت‌ علیهم‌السلام عبارت است از «فهم مجموعی روشمند از شیوۀ عملکرد اهل البیت علیهم‌السلام»، این نگرش درمیان سایر دیدگاه‌ها درخصوص سیرۀ اهل‌البیت‌ علیهم‌السلام جامع‌ترین نگرش به شمار می‌آید و در عین حفظ مقام عرشی و عظمت قدسی اهل‌البیت علیهم‌السلام و درنظرداشتن مظلومیت آن بزرگواران، اهداف زیر را دنبال می‌کند:
الف. تصحیح و تکمیل شناخت و انسجام بخشی به اندیشۀ ولائی
ب. افزایش محبت و مودت و ایمان نسبت به اهل‌البیت علیهم‌السلام
ج. افزایش میزان تطابق اعمال، رفتار و افکار امت اسلامی در زمان غیبت با الگوهای ارائه شده از سوی اهل‌البیت علیهم‌السلام، با تطبیق صحیح شرایط روز با اوضاع مشابه در زمان حیات ایشان و الگوگیری از نحوۀ عملکرد آنان.

ضرورت تدبر در سیره اهل بیت (ع)

تدبر در قرآن میزانی برای اندیشه بدست می دهد و تدبر درسیره میزانی برای عمل. همچنین امکانی برای مقایسه روشها و اعتبار سنجی روشها را نیز فراهم می آورد.

 روش اجرای قرآن روش رسول الله (ص) و اهل بیت ( ع ) است . با این روش است که از قرآن توحید، تربیت و عدالت در می آید. اگر روش تغییر کند از همین قرآن که شفا و رحمت و حکمت است گمراهی استخراج می شود. بنابراین تنها راه مصون ماندن از انحراف در اجرای قرآن و تنها سرمایه ما در عصر غیبت سیره رسول الله (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است. به علاوه دین اسلام کامل ترین دین الهی است که توسط خاتم رسل به جهانیان عرضه شد و دغدغه آن بنای تمدن توحیدی در سراسر جهان و هدایت همه افراد بشر است. از این رو ضروریست که روش اجرایی کردن این دین را از پیشوایان معصومی بیاموزیم که خود برگزیدگان رب العالمین هستند و دغدغه آن نه فرد یا گروهی خاص بلکه همه افراد بشر در همه زمانها و مکانها بوده است. با توجه به اینکه ائمه جهانی و جاودانی می اندیشیدند، ما ـ که پیرو آنها هستیم ـ هم باید همین دید را نسبت به اجتماع داشته باشیم؛ یعنی دغدغه های اجتماعی ما باید بسیار بیشتر و افق دید ما بسیار وسیع باشد؛ چه در بعد زمانی و چه در بعد مکانی.

 بنابراین سیره اهل بیت افق دید ما را وسیع تر می کند و به ما شرح صدر می دهد. روش ما اعتدال می یابد و اصول مدیریت صحیح را به دست می آوریم. سیره به ما کمک می کند که: علوم و معارف بنیادین توسعه ای کاربردی مهارتی ورود متن زندگی همچنین تدبر در سیره اهل بیت (ع) به بیش از 70 درصد سئوالات و شبهات پیرامون عملکرد اهل بیت (ع) پاسخ می دهد. فرد قدرت تحلیل و تطبیق بر مسائل روز را هم پیدا می کند .

اقسام نگرش به اهل بیت (ع)

 1 . نگرش عرشی و
توجه به عظمت مقام قدسی اهل بیت با رویکرد کلامی

2 . نگاه به فصایل و مناقب و
مظلومیت آنان

3 . نگاه مجموعی عملکرد گرایانه به نقش اهل بیت ( ع ) در
بستر جامعه و تاریخ و تمدن یا بررسی نقش امام در عینیت جامعه ( نگاه تدبری )

4 . نگرش جامع

/ 0 نظر / 23 بازدید